บ้านอิ่มใจ

หลากหลายงานอาสาสมัครเพื่อเด็กๆ จากบ้านอิ่มใจ

01/01/2013 - 00:00
31/12/2014 - 00:00
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านอิ่มใจ
เบอร์ติดต่อ: 
053-482-127-9
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
ไม่จำกัด
อีเมลล์: 
imjaihouse@yahoo.com

บ้านอิ่มใจ
imjaihouse

Address : บ้านอิ่มใจ 285 ม.2 ต.ส้นผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
พื้นที่ดำเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นการช่วยเหลือ :เด็กและเยาวชน, พัฒนาชุมชนและชนบท, การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน, ชีวิตและสุขภาพ, รับบริจาคเงิน, สิ่งของ, ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว

งานอาสาสมัคร
งานอาสาสมัคร บ้านอิ่มใจต้องการอาสาสมัครที่มีความรู้หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพที่มี อยู่ของเด็กๆ ให้โดดเด่นขึ้น เพื่อที่เด็กๆจะรู้จักตัวเอง และความสามารถที่มีอยู่ ที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคต หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันให้กับ เด็กๆ บ้านอิ่มใจขอเชิญชวนท่านเป็นอาสาสมัครในการสอนเด็กในด้านต่างๆดังนี้
- ผู้สอนเด็กทำการฝีมือต่างๆ
- ผู้สอนเด็กด้านศิลปะและการวาดรูป
- ผู้สอนเด็กในการทำขนมอบ เพื่อการประกอบอาชีพ
- ผู้สอนเด็กในงานอาชีพต่างๆ
- ผู้สอนดนตรีไทยและสากล

งานอาสาสมัครที่กำลังคิดริเริ่มทำขึ้นใหม่
- การเลี้ยงอาหารเด็ก และการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก
- ท่านที่สนใจจะเลี้ยงอาหารเด็ก เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิด วันสำเร็จการศึกษา และอื่นๆ สามารถติดต่อเราได้ ท่านสามารถนำอาหารมาเอง หรือให้บ้านอิ่มใจจัดเตรียมท่านก็ได้
-  หากท่านมีทีมที่ต้องการมาจัดกิจกรรมกับเด็กๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้เช่นกัน

จำนวนอาสาสมัครในองค์กร
รับอาสาสมัครชายหญิงไม่จำกัด, รับชาวต่างชาติ10คน

ช่วงอายุของอาสาสมัคร 20-40ปี

สนใจสามารถติดต่อไดที่
Tel. 053-482-127-9
Fax. 053-482-125
Email: imjaihouse@yahoo.com
WebSite: www.imjaihouse.com