บ้านดินไทย

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 10 ปี 57

19/07/2014 - 06:30
19/07/2014 - 19:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-7702233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 10 ปี 57
โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย
วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม  57

                         จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

                          จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่
อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว     ดังนั้น

“ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา
จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย
งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง
ภายใน 1 วัน ปี 57 รุ่น 10
วันเสาร์ที่ 19  กรกฎาคม  57
06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ
15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ
1. มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
3. วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
4. อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง
( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การขึ้นรถ
เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันเสาร์ ที่ 19  กรกฎาคม  57 ล้อหมุน  07.00 น.
หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

(ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )
(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233 086-770-2233
หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)
โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ
    การโอนหากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
    การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
    ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
    หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
    หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
    หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
    หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้



รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 9 ปี 57 [เต็มแล้ว]

20/07/2014 - 00:30
20/07/2014 - 19:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-7702233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

ปิดรับสมัคร

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 9 ปี 57
วันอาทิตย์ที่ 20  กรกฎาคม  57
โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

                   จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่

อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว     ดังนั้น
“ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา
จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย
งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง
ภายใน 1 วัน ปี 57 รุ่น 9 วันอาทิตย์ที่ 20  กรกฎาคม  57
    06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
    11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง
    โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
    13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
    14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ
    15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ
    1.      มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
    2.      มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
    3       วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
    4.      อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง

( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การขึ้นรถ
เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ ที่ 20  กรกฎาคม  57 ล้อหมุน  07.00 น.
หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

(ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน (ปิดรับสมัคร) )
(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233 086-770-2233
หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)
โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ
    การโอนหากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
    การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
    ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
    หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
    หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
    หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
    หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้

อบรมการทำบ้านดิน แบบมืออาชีพ รุ่น 20 เรียนรู้เทคนิคพิเศษ บ้านดินในภาวะน้ำท่วม บ้านก้อนฟาง

28/06/2014 - 00:30
29/06/2014 - 16:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

อบรมการทำบ้านดิน แบบมืออาชีพ รุ่น 20
(เพื่อรองรับภาวะวิกฤติ)
(เรียนรู้เทคนิคพิเศษ+บ้านดินในภาวะน้ำท่วม+บ้านก้อนฟาง)
กับ ทีมบ้านดินไทยดอทคอม
28- 29 มิถุนายน  57

( ณ.พิพิธภัณฑ์การเกษตร นวนคร )
จัดโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวนคร ร่วมกับทีมงานบ้านดินไทย
             จาก การอบรมที่ผ่านมาพบว่ามีสมาชิกหลายท่านที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เทคนิค การทำบ้านดินแต่ไม่ค่อยมีเวลาทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการอบรมได้ดัง นั้นทาง “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวนคร” จึงได้ร่วมมือกับทาง   “ ทีมงานบ้านดินไทย ” ได้จัดคอร์สอบรมการทำบ้านดินแบบมืออาชีพขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิธีการทำบ้านดินแบบมืออาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ทั่วไป
              โดย ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินแบบพื้นฐานจนถึง เทคนิคพิเศษที่ทีมงานบ้านดินไทยได้คิดค้นขึ้นโดยได้ทดลองทำกันจริงๆในวัน อบรมด้วย   ตลอดจนเรียนรู้ข้อควรระวังสำหรับการ  ทำบ้านดิน  โดยเฉพาะมือใหม่ที่จะสร้างบ้านดิน
นอก จากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างบ้านดินป้องกันอุทกภัยน้ำ ท่วม(ซึ่งได้ทดลองและได้ผลดีมาแล้ว  (งานนี้รับรองว่าอบรมแล้วสามารถนำความรู้กลับไปทำเองได้เลย
              ( เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากมีบ้านดินเป็นของตัวเอง โดยงานนี้สอนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทุกอย่างที่ควรรู้  ข้อดีข้อเสียของบ้านดินที่ควรรู้ )

สถานที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นวนคร
วันที่ 28-29  มิถุนายน   57     เวลา 08.30 น. – 16.00 น

แผนที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ตารางเวลา
วันเสาร์ 28  มิถุนายน  57

08.30-09.00น.          ลงทะเบียน
09.00-09.30น.          แนะนำตัว
09.30-10.30น.          ชมสไลด์ภาคทฤษฎีการทำบ้านดิน (โดยทีมงานบ้านดินไทย)
10.30-10.45น.          พักทานอาหารว่าง
10.45-12.00น.          เรียนรู้การเลือกดินเทคนิคการแก้ไขดินในกรณีดินใช้ไม่ได้และเรียนรู้การทำก้อนดิน
12.00-13.00น.          พักเที่ยง
13.00-14.40น.          เรียนรู้เรื่องเทคนิคการก่อกำแพงดิน ( ลงมือปฎิบัติจริง ) +เรียนรู้เทคนิคการฉาบ
14.40-15.00น.          พักทานอาหารว่าง
15.00-16.00น.          เรียนรู้เรื่องเทคนิคการทำบ้านดินป้องกันน้ำท่วม ( ลงมือปฎิบัติจริง )
16.00-16.30น.          ถามตอบ สรุปบทเรียน

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน  57
08.30-09.00น.            ลงทะเบียน
09.00-10.30น.            เทคนิคการออกแบบบ้านดิน + ชมรูปบ้านดินสวยๆๆในเมืองไทย
10.30-10.45น.            พักทานอาหารว่าง
10.45-12.00น.            เรียนรู้เรื่องเทคนิคการทำตัวเคลือบผนังดิน( แบบดั้งเดิมและแบบใหม่)

การผสมสีดินสำหรับเคลือบผนังบ้านดิน
12.00-13.00น.            พักเที่ยง
13.00-14.30น.            เรียนรู้เทคนิค การทาสีผนังดิน
14.30-14.45น.            พักทานอาหารว่าง
14.45-16.00น.            เรียนรู้เทคนิคการทำชั้นวางของดิน การเดินท่อน้ำท่อไฟและเทคนิคการทำห้องน้ำในบ้านดิน
16.00-16.30น.            ถามตอบ (เสวนาตามอัธยาศัย) และส่งใบประเมินผล    จบการอบรม – เดินทางโดยสวัสดิภาพ

สวัสดิการ
-ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม จะได้รับ หนังสือ การทำบ้านดินชุดใหม่ ของ
“พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวนคร”
- อาหารว่าง  4 มื้อ   และอาหารกลางวัน  2 มื้อ
-Vcd เทคนิคการทำบ้านดิน จัดทำโดยกลุ่มบ้านดินไทยดอทคอม

ผู้เข้าร่วมอบรมควรเตรียมเสื้อผ้าพร้อมลุยและคลุกกับงานดินได้

จำนวนที่รับสมัคร 30 -50  ท่าน
ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 1,400   บาท

หมายเหตุ
หากต้องการที่พักสามารถแจ้งได้ (พักห้องละ2 ท่าน)  ห้องละ 700 บาท
อาหาร หากต้องการเพิ่ม ( ข้าวกล่อง + น้ำดื่ม   = ชุดละ 60 บาท ต่อมื้อ )
อาหารเย็น วันเสาร์  28 มิถุนายน  57
และอาหารเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน  57
เพิ่ม ท่านละ 60*2  =  120 บาท

ใบสมัคร คลิ๊กได้เลยครับ

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดย
โอนเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย สาขา โลตัส รังสิต
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อนาย สุรัช สะราคำ
เลขที่บัญชี 568-2-05394-3

เมื่อโอนแล้วกรุณา   ส่งรายชื่อ นามสกุลของอาสาทุกท่าน
พร้อม เบอร์โทรศัพท์ บอกกิจกรรมที่สมัคร
ส่งมาที่   baandinthai@hotmail.com
(แล้วเก็บใบโอนมายืนยันหน้างานอีกครั้ง)

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ทีมบ้านดินไทยดอทคอม 086-770-2233

อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 7 ปี 57

06/07/2014 - 00:30
06/07/2014 - 19:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

(เต็มแล้วปิดรับสมัคร)

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 7  ปี 57
วันอาทิตย์ที่ 6  กรกฎาคม  57

โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

                       จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

                       จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้   
หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่ อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว     ดังนั้น “ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา
จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย
งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง
ภายใน 1 วัน ปี 57 รุ่น 7 วันอาทิตย์ ที่ 6   กรกฎาคม  57
06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง
                                       โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ
15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ
1. มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
3. วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
4. อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง
( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การขึ้นรถ
เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 6 กรกรฎาคม  57      ล้อหมุน 07.00 น.
หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

(ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )
(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233
หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)
โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ
    การโอนหากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
    การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
    ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
    หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
    หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
    หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
    หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้

อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศลดการสูญเสียสัตว์ป่า รุ่น3 ปี 57

22/06/2014 - 00:00
22/06/2014 - 19:00
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า รุ่น 3  ปี 57
(สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ) ภายใน 1 วัน   จ.เพชรบุรี
อาทิตย์ที่ 22  มิถุนายน  57

แนวคิดในการทำฝาย
              “โครงการ อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ   ชะลอโลกร้อน”  เกิดจากแนวคิดที่ว่า  “ฝายชะลอน้ำ”    เป็นเครื่องมือที่ช่วย ลดความสูญเสียจากปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนป่า  จากการเก็บข้อมูลพบว่า พื้นที่ อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  เกิดน้ำท่วม เกือบทุกปี โดยปีที่ผ่านมาก็เกิดน้ำท่วม ท่ายาง    จ.เพชรบุรี อย่างหนัก     มีประชาชนถูกน้ำท่วมอย่างมาก  ทำให้ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก      ทำให้มีการสอบถามว่า น้ำที่ท่วม อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี มาจากไหน คำตอบที่ได้คือมาจาก   อุทยานแห่งชาติแกงกระจาน ซึ่งเป็นผืนป่า   ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภาคตะวันตก

                   วิธีการแก้ไข คือ  “ การสร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ให้ผืนป่า เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่ามากขึ้น  “ฝายชะลอน้ำ” หรือฝายแม้ว    เป็นแนวคิดการพื้นฟูผืนป่า  ตามแนวพระราชดำริ  ในการจัดการ ฟื้นฟูผืนป่าโดยการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า   และชะลอการไหลของน้ำ ให้ไหลช้าลง ลดการสูญเสียโดยโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ประสบความสำเร็จ อย่างมาก ในพื้นที่ภาคเหนือ   เช่น  โครงการสร้างฝาย ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่   ดังนั้นเราจึงแนวคิดตามพระราชดำรินี้มาฟื้นฟูผืนป่า ภาคตะวันตกของไทย



วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน  57

    06.00 น. – 09.30 น.              เดินทางมากิจกรรม
    09.30 น. – 10.30 น.              ฟังบรรยายเรื่อง ระบบนิเวศป่าเขตร้อนกับแนวคิดฝายชะลอน้ำ
    10.30 น. –11.00 น.               เดินทางสู่พื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ
    11.00 น. –12.00 น.               เรียนรู้และช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ
    12.00 น. -  13.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยงในป่า(ข้าวกล่อง)
    13.00 น. -  15.30 น.              ทำการสร้างฝายชะลอน้ำต่อ
    15.30 น.– 16.00 น.                เดินทางออกจากป่า
    16.00 น. – 19.00 น.               เดินกลับ กทม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำฝายชะลอน้ำร่วมกัน
2. ได้ทำบุญช่วยสร้างฝายชะลอน้ำ
3.ได้เรียนรู้ทำความดี ตามแนวพระราชดำริ

สวัสดิการ
1.  มีอาหาร ให้ 1 มื้อ
2.  มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ – พื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ
3.  อุปกรณ์ในการสร้างฝายชะลอน้ำ
4.  เจ้าหน้าที่ดูแลช่วยสร้างฝาย

(สมัครคลิ๊กที่นี่)

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 755 บาท  รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน)

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ
เลขบัญชี235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา โดยส่งรายละเอียดมาที่
yobaandin@hotmail.com

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ เวลา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 57

หมายเหตุ
    การโอน หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยครับ
    การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
    หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
    หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
    หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน
    หากแจ้งก่อนกิจกรรม 3 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้

อาสา เรียนรู้ระบบนิเวศทะเลไทย ช่วยเพิ่มป่าชายเลน

15/06/2014 - 00:30
15/06/2014 - 18:00
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

อาสา  เรียนรู้ระบบนิเวศทะเลไทย
รับสมัครรุ่น3 ปี57
อาทิตย์ ที่ 15  มิถุนายน  57
ช่วยเพิ่มป่าชายเลน ณ.   ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

                หลังจากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา   เช่น  โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี   โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์  โครงการอาสาช่วยปลูกปะการัง ตามแนวพ่อหลวง  ฯลฯ  ตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือสังคม  เช่น โครงการอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้ดินและปลูกปะการัง   ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจาก อาสาสมัครทั่วไป  มีอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง  จนบางกิจกรรมต้องเปิดหลายรอบ
     กิจกรรมอาสาทำดี  1 วัน ได้เริ่มมาตั้งแต่  ปี 54 เป็นต้นมา  โดยเปิด รับอาสาจาก องค์กรต่างๆๆที่สนใจ พาสมาชิกมาร่วมกันทำความดี  และใน ปีนี้  เดือนมิถุนายน  57 นี้ทางกลุ่มบ้านดินไทย ได้เปิดโครงการอาสาทำดี 1 วันสำหรับบุคคลทั่วไป  โดยเชิญชวนมาร่วมกันเป็นอาสาร่วมกันทำความดี ในโครงการ “อาสา เรียนรู้ระบบนิเวศ ช่วยเพิ่มป่าชายเลน  ณ.ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม " ใน 1 วัน

อาทิตย์ ที่ 15 มิ.ย. 57
    06.30 น. - 07.30 น.     นัดรวมตัวขึ้นรถ(ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาเวอร์)
    07.30 น. – 08.30 น.    เดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
    08.30 น. – 10.00 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
    10.00 น. – 11.00 น.     ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ ชายฝั่ง
    11.00 น. – 14.00 น.      นั่งเรือออกปากอ่าวไปบริเวณป่าชายเลน ทั้งเรียนรู้ป่าชายเลน
                                     ทานข้าวเที่ยงบนกระเตง  และร่วมปลูกป่า ปลูกเสร็จ จะเล่นน้ำ
                                     ไถเลนก็ได้และพาชมการเลี้ยงหอยแมงภู่ หอยนางรมปากอ่าว
    14.00 น. -  14.30 น.     ชมระบบนิเวศในป่าแสม  และนั่งเรือเข้าฝั่ง
    14.30 น. -  15.00 น.     อาบน้ำ ล้างตัว
    15.00 น. -  16.00 น.     แวะชมตลาดน้ำอัมพวา
    16.00 น. -  18.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

สวัสดิการ

1.  มีอาหารกลางวัน กลางทะเล   1 มื้อ
2.  มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - จุดทำกิจกรรม
3.  วิทยากร ในการอบรมการปลูกป่าชายเลน
4.  ต้นไม้สำหรับปลูกป่าชายเลน

การเตรียมตัว
1. ชุดลุยโคลน  1  ชุด  สำหรับกิจกรรมปลูกป่า
2. (ควรเป็นชุดเก่า เสื้อแขนยาว  กางเกงสี่ส่วน หรือกางเกงเลจะดีมาก)
3. ถุงเท้ายาวถึงเข่ากันหอยบาด
4. หมวก  (มีสายรัดคางด้วยจะดี  โดนลมไม่ปลิว)
5. มีโรคประจำตัวอะไร ก็เอายาไปด้วย แต่เป็นถ้าร่วมยาทั่วไปทีมงานเตรียมให้แล้วจ๊ะ
6. อุปกรณ์อาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว สบู่

สมัครกิจกรรม  คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร

สมทบค่าใช้จ่าย
ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 750   บาท
เดินทางเอง ท่านละ 550    บาท

หมายเหตุ รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน
นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน. 57 เวลา 06.30 น.

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233
และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา
โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com

 

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)

08/06/2014 - 06:30
08/06/2014 - 19:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)
รุ่น 6  ปี 57
วันอาทิตย์ที่ 8  มิถุนายน  57

โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย
      จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศาเป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย
      จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย)ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่   อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว ดังนั้น

โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง
วันอาทิตย์ ที่ 8 มิถุนายน 57

06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่งโดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ
15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ
1. มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
3. วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
4. อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง
( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การขึ้นรถ
เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 57    
ล้อหมุน 07.00 น.
หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

(ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )
(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233
หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)
โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ***
    การโอนหากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
    การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
    ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
    หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
    หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
    หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
    หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้

อาสาสร้างศูนย์เยาวชนดิน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

02/03/2014 - 06:00
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

รับสมัคร อาสาสร้างศูนย์เยาวชนดิน   อ.สนามชัยเขต    จ.ฉะเชิงเทรา
รุ่น ฉาบผนังดิน + เก็บรายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 2   มีนาคม  57

แนวคิดในการจัด
จากการดำเนินงาน ของกลุ่มเครือข่ายอาสาบ้านดินไทย ในช่วงที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี ได้ดำเนินโครงการไปแล้วหลายโครงการ เช่น อาสาสร้างบ้านดินให้คนไร้บ้าน ปี 1 และปี 2 ณ.อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  (ได้สร้างบ้านไปแล้ว 22 หลัง ให้คนไม่มีบ้าน)  ,  อาสาสร้างบ้านดินให้เด็กกำพร้า  ณ.บ้านเด็กนกขมิ้น จ.อุทัยธานี ( เสร็จไปแล้ว 3 หลัง )  , อาสาสร้างกุฎิพระวัดลิ้นช้าง จ.เพชรบุรี (เสร็จไป 4 หลัง)  ,อาสาสร้างห้องสมุดดิน ร.ร.บ้านหนองห่าน จ.นครราชสีมา ( เสร็จไป 1 หลัง)    ,อาสาสร้างศาลาวัด ณ.วัดเขาด่านช้าง จ.สระบุรี (เสร็จไป 2 หลัง)  , อาสาสร้างห้องสมุดดิน ให้โรงเรียนที่โดนไฟไหม้ จ.อุบลราชธานี (เสร็จไป 1 หลัง)   ฯลฯ

ดังนั้นในปี 2556-57 ทางกลุ่มเครือข่ายบ้านดินไทย         ได้มีแนวคิดที่จะสานงานการสร้างบ้านดินต่อจากปีที่แล้ว   จึงได้คิด “โครงการอาสาสร้างบ้านดินให้ประเทศไทย” ขึ้น โดยเป้าหมาย จะสร้างบ้านดินให้กับ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรทางสังคมที่มีความต้องการอาคารสถานที่ในการใช้งาน “เป็นอาคารดิน”  (โดยเน้นเป็น อาคารที่เป็นสาธารณะประโยชน์)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
1.      ได้ทำบุญสร้างศูนย์เยาวชนร่วมกัน
2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินเบื้องต้น
3.      ได้เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน

สวัสดิการ
มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม
อาหารเที่ยง
วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 2  มีนาคม 57
    06.00 น. – 09.30 น.              เดินทางมากิจกรรม
    09.30 น. – 10.00 น.              ฟังบรรยายเรื่องบ้านดินจากวิทยากร กลุ่มบ้านดินไทย
    10.00 น. – 12.00 น.              ลงมือทำบ้านดิน
    12.00 น. -  13.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยง
    13.00 น. -  15.30 น.              ลงมือทำบ้านดิน(ต่อ)
    15.30 น. -  19.00 น.              เดินทางกลับ กทมโดยปลอดภัย

  (ใบสมัครกิจกรรม )

การขึ้นรถ
วันอาทิตย์ที่  2  มีนาคม . 57
นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์  06.00 น.
(สมทบค่าใช้จ่าย  ท่านละ 650 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน)
หากเดินทางเอง   รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่   yobaandin@hotmail.com
เดินทางเองสมทบ ท่านละ 390 บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ
เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔     ออมทรัพย์
เมื่อโอนแล้วกรุณา   ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา
โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com

ที่มา http://volunteerspirit.org/url/LRUOA

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)

09/03/2014 - 00:30
09/03/2014 - 19:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

รับสมัครเต็มแล้วจ้า

 

โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย
รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)
วันอาทิตย์ที่ 9  มีนาคม  57
รุ่น 2  ปี 57

 

จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย
จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่
อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว     ดังนั้น
โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา   
จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย
 งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

กำหนดการ ภายใน 1 วัน ปี 57 รุ่น 2
วันอาทิตย์ที่  9  มีนาคม 57
06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง
                                           โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ
15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ
1.      มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
2.      มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
3       วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
4.      อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง
( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การขึ้นรถ
เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ที่  9 มีนาคม   57      ล้อหมุน  07.00 น.
หากเดินทางเอง   รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

 (ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )
(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์
เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233
หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)
โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ 
·         กรุณาโอนก่อนกิจกรรม 1 วัน 
·         การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
·         ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน  
·         หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
·         หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
·         หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
·         หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้


 

 

   

   

 

 

 ที่มา http://volunteerspirit.org/url/zYoUV

อาสาสร้างห้องสมุดดิน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นแรก ทำก้อนดิน

23/03/2014 - 00:30
23/03/2014 - 18:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

รับสมัคร รุ่น 1 (รุ่น แรก )
อาสาสร้างห้องสมุดดิน   อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา
รุ่น แรก ทำก้อนดิน
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 57

 

แนวคิดในการจัด
จาก การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาปี 56 ทางทีมงานบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา)  ได้ทำโครงการอาสาสร้างบ้านดินให้ประเทศไทย   และได้สร้าง บ้านดินไปแล้วหลายหลัง  เช่น ศูนย์เด็กเล็กดินเพชรบุรี   ศูนย์เยาวชนดินฉะเชิงเทรา ฯลฯ และในปีนี้ทาง ทีมงานบ้านดินไทยได้สานงานต่อโดยการ ไปช่วยสร้างห้องสมุดดิน ให้น้องๆๆ โรงเรียน วัดสำมะกัน อ.นครหลวง  จ.อยุธยา  ( โดยทางทีมงานได้รับหนังสือ ขอจาก ผอ โรงเรียนวัดสำมะกันดังนี้)

หนังสือจากโรงเรียน
เรียน  ประธานชมรมอาสาสร้างบ้านดินให้ประเทศไทยเครือข่ายจิตอาสา
สิงที่ส่งมาด้วย     1. สภาพปัญหาและความเป็นมาของโรงเรียน จำนวน  1   ชุด
                        ด้วยโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ในปีการศึกษา2556 นี้
มีนักเรียนจำนวน 65 คนซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติชาวเขมรและพม่า 10 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 คน
รวม 85 คน โรงเรียนมี ครู 3 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คนนักการภารโรง 1 คน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมฐานะทางครองครัวยากจนและครอบครัวหย่าร้างมากกว่า70 % ของนักเรียนทั้งหมดทำให้นักเรียนมีภาวะจิตที่ไม่สมบูรณ์เกิดความเศร้าหมองไม่กล้าสู้โลกสังคมภายนอกและไม่กล้าแสดงออก
ทางคณะครู   คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาสาสร้างบ้านดินให้โรงเรียนและจัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นักเรียน และขอกราบขอบพระคุณท่านมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ในช่วงที่ผ่านมา ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้ลงพื้นที่และไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบางส่วนไปแล้ว เช่นไปทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วโรงเรียน ฯลฯ     และในปีนี้ ทางศูนย์อาสาบ้านดินไทยจึงชวนเพื่ออาสาช่วยกันทำห้องสมุดดินให้กับโรงเรียนวัดสำมะกัน   โดย รับสมัครรุ่น แรก วันที่ 23 มี.ค. 57  ไปช่วยทำก้อนดิน     

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
    1.      ได้ทำบุญสร้างห้องสมุดดินให้เด็กๆๆ
    2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินเบื้องต้น
    3.      ได้เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน

สวัสดิการ
    .      มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม
           อาหารเที่ยง
           วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม
           อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 23  มีนาคม  57
    06.30 น. –  07.30 น.             ลงทะเบียน รวมตัวขึ้นรถ
    07.30 น. – 09.30 น.              เดินทางมากิจกรรม
    09.30 น. – 10.00 น.              ฟังบรรยายเรื่องบ้านดินจากวิทยากร กลุ่มบ้านดินไทย
    10.00 น. – 12.00 น.               เรียนรู้ช่วยกันทำบ้านดิน
    12.00 น. -  13.00 น.               รับประทานอาหารเที่ยง
    13.00 น. -  15.00 น.               เรียนรู้ช่วยกันทำบ้านดิน(ต่อ)
    15.00 น. -  15.30 น.               รวมตัวสรุปงาน
    15.30 น. – 18.00 น.                เดินทางกลับกทม โดย  สวัสดิภาพ

   (ใบสมัครกิจกรรม )
 
การขึ้นรถ
นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์  06.30 น.วันอาทิตย์ที่  23  มีนาคม. 57
หากเดินทางเอง   รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com
(สมทบค่าใช้จ่าย  ท่านละ 690 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน) 
เดินทางเองสมทบ ท่านละ 440 บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ
เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔     ออมทรัพย์
เมื่อโอนแล้วกรุณา   ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา
โดยส่งรายละเอียดมาที่   yobaandin@hotmail.com

ที่มา http://volunteerspirit.org/url/pMzUX